Jazeker, iedereen kan en mag meedoen. Hoe meer mensen in uw team zitten hoe minder lang u per persoon hoeft te lopen.

Dat is 10 euro per persoon maar meer mag natuurlijk altijd.

Een teamcaptain:

 • Formeert een groep deelnemers
 • Maakt een wandelschema om ervoor zorgen dat er 24 uur lang iemand van het team in de baan loopt.
 • Kan zelf de groepsgrootte bepalen
 • Is het aanspreekpunt voor de organisatie De 24 uur van Woerden en zijn teamleden
 • Schrijft het team in via de website en registreert de deelnemers
 • Zorgt dat het inschrijfformulier en inschrijfgeld (10 euro per deelnemer) voor de startdatum van het evenement ingeleverd is bij de organisatie
 • Zorgt dat de online registratie volledig is en de financiële verantwoording is ingeleverd bij de organisatie
 • Betaalt zelf ook 10 euro inschrijfgeld
 • Enthousiasmeert zijn groep om extra sponsorgeld in te zamelen
 • Informeert zijn team over nieuws en bijzonderheden
 • Is verantwoordelijk voor zijn eigen team. Ook voor allerlei praktische zaken zoals: waar eten we; slapen we thuis of op het terrein; indeling van de te lopen uren; wat te doen bij slecht weer, enz.
 • Informeert de teamdeelnemers over het wandelregelement.
 • Maakt inschrijfgeld en eventueel extra sponsorgeld over NL12RABO 0123 0102 92 t.n.v. ‘Vrienden van Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker’ te Woerden
 • Probeert door mond op mond reclame anderen te enthousiasmeren om ook met een team mee te doen aan De 24 uur van Woerden. Hoe meer teams hoe beter!

Voor hulp en ondersteuning kunnen teamcaptains altijd terecht bij de organisatie: Cindy de Goey en Yvonne Wennekers via de mail aanmeldenvoorde24uur@gmail.com.

De organisatie van De 24 uur van Woerden:

 • Houdt je via een nieuwsbrief, mail en de website op de hoogte van nieuws en informatie over het evenement
 • Geeft voorlichting over onder andere het wandelreglement, hoe je extra sponsorgeld kunt ophalen, welke activiteiten er op het terrein plaatsvinden, het programma tijdens de teamcaptainsbijeenkomsten. Kijk hier.
 • Geeft voldoende informatie over de goede doelen; het Samen sterk huis en het onderzoek in het Maximacentrum naar hersenstamkanker bij kinderen.

Download hier een handige toolkit voor teamcaptains met alle informatie en handige links en documenten.

Ja, het Batensteinbad, de camping en de Vogelbuurt zijn gewoon bereikbaar via de Oostdam>Oostsingel en dit wordt d.m.v. omleidingsroutes aangegeven.

Ja er is een wandelregelement voor alle deelnemers en bezoekers. Dit regelement is hier te vinden.

De loten zijn te koop bij Keurslagerij van Kesteren, Kruisstraat 3 in Woerden en in het Samen sterk huis, Wilhelminaweg 12 in Woerden.

De kaarsenzakken zijn voor 5 te koop bij Keurslagerij van Kesteren, Kruisstraat 3 in Woerden en in het Samen sterk huis, Wilhelminaweg 12 in Woerden. Iedere deelnemer van de 24 uur krijgt gratis een kaarsenzak via de teamcaptain.

Ja dat mag. Maar realiseer je dat 10% van de opbrengst van de horeca naar het goede doel gaat.

Later volgen tekeningen van de indeling.

Nee, honden zijn niet toegestaan en mogen niet meelopen met de deelnemers. Indien u een hulphond heeft kunt u hierover contact opnemen met de organisatie via info@de24uurvanwoerden.nl.

De allerbeste manier om te komen is lopend of op de fiets!

Volg de aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars. Zij staan er voor ieders veiligheid.

Als u met de auto komt parkeer dan in de parkeergarage.

Teamcaptains mogen op de vrijdag van de 24 uur, vanaf 13.00 uur hun plekje opbouwen.

Hier vind je later het programma.

Er bestaan twee soorten sponsoren. Ten eerste kan een bedrijf een team sponsoren. De opbrengst daarvan gaat in zijn geheel naar de opbrengst van de 24 uur. Een team maakt dan afspraken met het bedrijf op welke manier het team dit bedrijf zichtbaar zal maken.

Daarnaast kan een bedrijf het evenement – de 24 uur – sponsoren. Daarvoor zijn verschillende sponsorpakketten te verkrijgen. Kijk hier. Met het geld wat hiermee door de bedrijven bij elkaar gelegd wordt worden de kosten voor bijvoorbeeld de huur van tenten en apparatuur betaald om het evenement te kunnen organiseren. Daardoor kunnen alle sponsorgelden die de teams ophalen in zijn geheel ten goede komen aan de goede doelen. De bedrijven uit deze laatst genoemde categorie zullen vermeld worden op deze site én op het sponsorbord op het parcours.

NL12RABO 0123 0102 92 t.n.v. ‘Vrienden van Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker’

Ja, het Westdampark is toegankelijk voor iedereen.