Algemeen:
Wilhelminaweg 12
3441 XC Woerden

E: info@de24uurvanwoerden.nl

NL12RABO 0123 0102 92 t.n.v.  Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ te Woerden

Aanmeldingen voor deelname sturen naar:
E: aanmeldenvoorde24uur@gmail.com

Sponsoring:
E: sponsor24uurwoerden@gmail.com

Persinformatie:
Laura Greven
T: 06 57 73 62 22