Samen Sterk huis

Het Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker, biedt een ontspannen ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker en hun naasten in de regio Woerden. Het huis biedt geen therapieën, maar ontmoetingen, begrip, huiselijkheid en activiteit. Gasten hebben te maken met de ziekte en de behandeling in elke fase, ook na genezing blijven ze vaak komen.

In het Samen sterk huis ben je te gast in een gezellige huiselijke omgeving. Het is een huis om gewoon even binnen te lopen, een centrum om allerlei activiteiten te doen, een plek om op verhaal te komen of je verhaal te vertellen, een plek om je thuis te voelen.

Ook biedt het Samen Sterk huis een gevarieerd activiteitenprogramma aan en de deelname is met uitzondering van het koor altijd gratis. De gastvrouwen, gastheren en creatieve vrijwilligers werken vanuit de visie: “door kanker bewust leven”. Alles is erop gericht om je te laten ervaren hoe je ondanks je ziekte midden in het leven kunt blijven staan. En hoe je daarin de balans kunt (her)vinden.

Partners, familieleden en vrienden van mensen met kanker kunnen ook altijd met hun verhaal, hun vragen en hun ervaringen in het Samen sterk huis terecht, want ook voor hen heeft de situatie immers ingrijpende gevolgen. De vrijwilligers van het Samen Sterk huis willen een plek bieden waar een ieder zich thuis voelt. Kanker heb je niet alleen!

Meer informatie vindt je op hun website.

Prinses Maxima Centrum onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is in mei 2018 geopend en behandelt vanaf dat moment alle kinderenmet kanker uit heel Nederland met als missie: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Om dit te realiseren is in het Máxima kennis en expertise van kinderoncologische zorg én research gebundeld. Zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een verhoogde kans op overleving. Het Prinses Máxima Centrum krijgt door deze aanpak een plek in de wereldwijde top vijf van kinderoncologische centra en is het grootste kinderkanker-centrum van Europa. Ze gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn en we doen dat met hart en ziel.

 

Het onderzoek

Hersentumoren zijn, na leukemie, de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen en dragen in sterke mate bij aan sterfte door kinderkanker. Vooral patiënten met een diffuus midlijn glioom (ook wel DMG/DIPG of hersenstamtumor genoemd) hebben een beperkte overleving van 9-11 maanden na diagnose. Deze slechte vooruitzichten worden gedeeltelijk veroorzaakt doordat deze tumoren verweven zijn met omliggend hersenweefsel in de hersenstam en niet operatief te verwijderen zijn. Bovendien lijkt chemotherapie maar beperkt effectief door de aanwezigheid van de zogenaamde bloed-hersenbarrière die het brein beschermt tegen schadelijke stoffen van buitenaf. Ondanks talloze klinische studies is de levensverwachting van patiënten met hersenstamkanker de afgelopen 50 jaar dan ook niet verbeterd.

In dit project willen we onderzoeken of (CAR-T)immuuntherapie – een relatief nieuwe, veelbelovende behandeling waarbij het eigen afweersysteem van de patiënten wordt gebruikt om kankercellen te vernietigen – kan worden gebruikt in de behandeling van DMG. Daartoe zullen we eerst bepalen in welke mate GD2, het beoogde aangrijpingspunt voor deze vorm van immuuntherapie, in DMG cellen voorkomt. Vervolgens zullen we het effect van GD2-CAR-T behandeling heeft op de overleving van DMG cellen in het laboratorium onderzoeken. Door een intensieve samenwerking met de kinderoncologen van het Prinses Máxima Centrum, zullen positieve resultaten zo snel mogelijk kunnen worden vertaald naar de kliniek.