De 24 uur van Woerden is een groots wandelevenement dat in 2018 voor de vierde keer georganiseerd werd om geld in te zamelen voor het Inloophuis ‘Leven met kanker’ en onderzoek van Prof. Dr. Gert-Jan Kaspers naar de behandeling van hersenstamkanker bij kinderen.

De (voorlopige) totale opbrengst was 96.000 euro. De opbrengst was 68.000 euro voor het Inloophuis ‘Leven met kanker’ en 28.000 euro voor het onderzoek van Prof. Dr. Kaspers.

Het team met de hoogste opbrengst was Team “Hartstocht”, het team met de meeste opbrengst per deelnemer was Team “Friends for life” en het kleinste team was Team “Gott sei dankl, ein Bankl” v Jaco Oudshoorn en het team dat de meeste loten verkocht was team Team “Friends against Cancer”.

Enorme dank aan alle, deelnemers, teamcaptains, sponsors en vrijwilligers.

De 24 uur van Woerden startte op vrijdag 25 mei 2018 om 17:00 uur en eindigde precies 24 uur later. In 2020 zal de Vijfde Woerdense editie georganiseerd worden.

Sponsors