Inloophuis ‘Leven met kanker’ biedt mensen die leven met kanker, en hun naasten, een ontspannen ontmoetingsplek om ervaringen met lotgenoten te delen.

Door de diagnose kanker komt het hele leven op zijn kop te staan. Niet alleen voor degene die kanker heeft, maar ook voor zijn of haar directe omgeving.

Onderzoek en behandelingen beheersen aanvankelijk het leven. Als alle medische handelingen achter de rug zijn, willen mensen het ‘gewone’ leven weer oppakken. Pas dan blijkt hoe groot de impact van de ziekte is.

Niets is meer vanzelfsprekend

Er is vaak sprake van vermoeidheid en andere lichamelijke ongemakken.
Ook onmacht en onbegrip van de omgeving kunnen het alledaagse leven verstoren.

Hoe verder leven met, of na kanker?

Contact met lotgenoten kan helpen om opnieuw vorm en zin te geven aan het leven. Dit kan een grote bron van steun zijn! Inloophuis ‘Leven met kanker’ biedt deze steun. Ons huis biedt geen therapie, maar ontmoeting, begrip, huiselijkheid, en activiteiten.

Het Inloophuis

Wij zijn er voor gasten in elke fase van de ziekte/behandeling. Er wordt een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, in een gezellige huiselijke omgeving. Onze gastheren, gastvrouwen, en creatieve vrijwilligers werken vanuit de visie ‘door kanker bewust leven’. Alles in het Inloophuis is erop gericht om te laten ervaren hoe je ondanks je ziekte midden in het leven kunt blijven staan. En tevens hoe je daarin de balans kunt (her)vinden.

Partners, familieleden en vrienden van mensen met kanker kunnen altijd met hun vragen en ervaringen in het Inloophuis terecht. Want ook voor hen heeft de situatie immers ingrijpende gevolgen.

De faciliteiten van het Inloophuis worden gratis aangeboden, om de ontmoetingsplek zo laagdrempelig mogelijk te houden. Om ook in de toekomst mensen te kunnen blijven ontvangen zijn wij afhankelijk van donaties.

Kijk voor meer informatie op: www.inloophuislevenmetkanker.nl